In en vanuit Aenstal zijn er verschillende manieren om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Studenten kunnen deelnemen aan projecten in ontwikkelingslanden. De kennismaking met de realiteit van ontwikkelingslanden verrijkt de persoonlijkheid, helpt de verworvenheden van de westerse maatschappij te relativeren en opent de ogen voor de noden van de medemens.
Ook helpen we mee aan de financiering van verschillende projecten, op dit moment in India en Congo.