ISSI Training Centre bestaat 20 jaar en is al drie jaar lang de beste opleiding voor verpleegkundigen in DR Congo, een van de armste landen van de wereld met een lage levensverwachting en hoog sterftecijfer, vooral onder jonge moeders.
Het opleiden van competente verpleegkundigen, die naast het verlenen van basisgezondheidszorg ook kennis doorgeven aan patiënten en hun families, draagt bij aan een betere gezondheidszorg en het terugdringen van besmettelijke ziektes. Dat heeft een enorme impact en redt levens!
Sponsor een verpleegkundige voor € 1,5 per dag en redt 100 levens per week. 

DONEER EN HELP ISSI TRAINING CENTRE :

NL43INGB0004056562 t.n.v. Stichting Instudo Ontwikkelingsprojecten o.v.v. “Congo 2020”. 

Zie flyer voor meer info.

Project Congo